Аттестация
Документация к аттестации
для преподавателей

сайт   сайт УМК школа
  сайт УМК CПО/НПО
  сайт Аттестация

  сайт УМК ВПО

  сайт  Разместить документ
  сайт  Сертификаты участникамХарактеристика преподавателя на первую категорию


Галла Марина Валеріївна працює викладачем в Маріупольському машинобудівному коледжі Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» на протязі 8 років 4 місяців. Викладає дисципліни з циклу професійно-практичної підготовки, а також є керівником навчальної (на першому та другому курсі) та переддипломної практик, а також дипломного проектування.
Галла М.В., у міжатестаційний період зарекомендувала себе як висококваліфікований викладач, що володіє сучасними педагогічними технологіями, має достатній рівень професійних знань, значний досвід викладацької діяльності, компетентність фахівця, постійно працює над собою з метою самовдосконалювання.
Викладач підготувала повний методичний комплекс з дисципліни, відповідно до ОПП та ОКХ спеціальності «Розробка програмного забезпечення».
У березні 2012 року прийняла участь у підготовці і проведенні науково-практичної конференції в ММК ДВНЗ «ПДТУ» «Комп’ютерні науки – основа компетенції спеціалістів майбутнього», до участі у котрій підготовлен студент гр.РПО-12-01 Юрченко Євген з темою докладу: «Альтернативи комерційному програмному забезпеченню». Тези з цієї теми надруковані у збірнику ПДТУ «Наука – перші кроки». 22-26 квітня 2013р разом зі студентом Юрченко Є.А. приймала участь у VII Регіональній студентській науково-практичній конференції «Наука – перші кроки». Організувала та провела олімпіаду з інформатики на базі ММК ДВНЗ «ПДТУ», до участі у котрій були залучені студенти груп: ОКН-12, РПО-12-01, РПО-11-01, РПО-10-01 та РПО-11-02 ПП.
До міської олімпіади з інформатики (березень 2012 року) підготувала студента гр.РПО-11-01 Габрієляна Л.В., котрий показав відмінні знання та зайняв третє місце.
У березні 2014 року прийняла участь у підготовці і проведенні науково-практичної конференції в ММК ДВНЗ «ПДТУ», до участі у котрій підготовлені студенти: гр.РПЗ-12-01 Юрченко Євген з темою докладу «Захист персональних даних у сучасному інформаційному просторі», гр.РПЗ-13-01 Борякін Андрій з темою докладу «Програмні засоби навчального призначення». 22-26 квітня 2013р. разом зі студентом Юрченко Є.А. приймала участь у VIII Регіональній студентській науково-практичній конференції «Наука – перші кроки». Тези з цієї теми надруковані у збірнику ПДТУ «Наука – перші кроки».
Організувала та провела олімпіаду з інформатики на базі ММК ДВНЗ «ПДТУ», до участі у котрій були залучені студенти груп: ОКН-13, РПЗ-13-01, РПЗ-12-01 та РПЗ-13-02 ПП. До міської олімпіади з інформатики (24.03.2014 року) підготувала студентів гр.РПЗ-12-01: Кондрашов С.А, Юрченко Є.А (3 та 7 місця відповідно).
У жовтні 2014 року спільно з цикловою комісією «Економіки та підприємництва» організувала семінар «Податкове законодавство України», за участю представника Державної податкової інспекції.
У березні 2015 року організувала та приймала участь у міжвузівській студентській науково-практичній конференції «Інформаційні технології в сучасному світі» циклової комісії «Програмна інженерія». На конференцію підготовлен студент гр. РПЗ-13-01 Слюсаренко Олександр з темою докладу «Людино-машинний інтерфейс». Також 12.03.15 р. провела олімпіаду з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів спеціальності «Розробка програмного забезпечення» на базі ММК ДВНЗ «ПДТУ», а 27.03.15 р. - територіальну студентську олімпіаду з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів вищих навчальних закладів 1 – 2 рівнів акредитації м. Маріуполя Донецької області.
Приймала участь в засіданнях циклової комісії «Програмна інженерія», а також в засіданнях міського методичного об’єднання викладачів інформатики, на одному з котрих представила доповідь та мультимедійний супровід на тему «Участь студентів у науково-практичних конференціях коледжу та інших ВНЗ». Відвідувала семінари та заняття викладачів з метою обміну досвідом та підвищення педагогічної майстерності.
Галла М.В. у 2013/2014 навчальному році була класним керівником групи ОКН-13, у 2014/2015 навчальному році – групи РПЗ-12-01. Старанно виконує покладені на неї обов'язки. Розроблена методична розробка класної години за темою «Моральні цінності».
Нагороджена грамотами на базі коледжу: у 2012/2013 н.р. - за небайдуже і відповідальне виконання своїх обов’язків, за наукову та творчу діяльність спрямовану на розвиток творчих здібностей студентів; у 2013/2014 н.р. – за творчу роботу та підготовку студентів до участі у конференціях коледжу та ДВНЗ «ПДТУ». Отримала подяки за педагогічну майстерність та досконалу наукову підготовку учасників VII та VIII Регіональної студентської науково-технічної конференції «Наука – перші кроки» від Студентського наукового товариства в особі проректора з НПР ДВНЗ «ПДТУ» у 2013 та 2014 роках.
Протягом навчального року проводить профілактичні роботи в лабораторіях ВТ для підтримки роботи комп’ютерної техніки.
Укладач: Галла Марина Валеріївна, Маріупольський машинобудівний коледж Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»
Другие статьи
 • How dependent are you on modern technology?
Методическая разработка учебного занятия по теме: «How dependent are you on modern technology?»
 • Экология языка – неотъемлемая часть культуры общества
Методические указания по разработке проекта Тема: «Экология языка – неотъемлемая часть культуры общества»
 • Партизанское движение на Белгородчине в годы Великой Отечественной войны
Методическая разработка открытого урока на тему: «Партизанское движение на Белгородчине в годы Великой Отечественной войны»
 • Средства графического представления данных(деловая графика)
Методическая разработка урока информатики Тема: «Средства графического представления данных(деловая графика)»
 • Различие и сходство бухгалтерского и управленческого учета
Методическая разработка открытого урока по теме «Различие и сходство бухгалтерского и управленческого учета»
Логин: Пароль: Забыли пароль?Регистрация
Сайт управляется SiNG cms © 2010-2015